Thông tin tuyển sinh

UniRank công bố bảng xếp hạng 67 trường ĐH tại Việt Nam: Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu bảng xếp hạng

 

Hệ thống xếp hạng giáo dục đại học (ĐH) quốc tế uniRank ™ vừa công bố Bảng xếp hạng 67 trường đại học tại Việt Nam năm 2018.

Theo bảng xếp hạng đại học này, ĐH Quốc gia Hà Nội đứng vị trí thứ nhất. Các vị trí tiếp theo lần lượt gồm: ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH FPT, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM,Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM); Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM).

UniRank ™ là hệ thống xếp hạng giáo dục ĐH quốc tế đánh giá và xếp hạng hơn 13.600 trường ĐH của 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc xếp hạng này về mức độ hiện diện và phổ biến qua website trong hệ thống giáo dục đại học.

UniRank ™ khai thác cơ sở dữ liệu lớn, đo lường các chỉ số dựa trên nền tảng website. Các trường được xếp hạng thỏa mãn các điều kiện sau: được cấp phép và/hoặc được công nhận kiểm định bởi tổ chức có liên quan đến giáo dục đại học hợp pháp của Việt Nam, cấp bằng đại học thời gian đào tạo ít nhất bốn năm (bằng cử nhân) hoặc sau đại học (thạc sĩ hoặc tiến sĩ), hiện thực hiện phương thức đào tạo trực tiếp (face to face learning).

Từ năm 2005, UniRank thực hiện xếp hạng các ĐH thế giới thường niên dựa trên cơ sở dữ liệu website do chính uniRank khảo sát, nghiên cứu, đánh giá độc lập; không chịu ảnh hưởng và không phụ thuộc vào dữ liệu của các trường cung cấp.

Tháng 6/2018 vừa qua, tổ chức xếp hạng QS cũng đã công bố kết quả xếp hạng thế giới 2019. Theo đó, lần đầu tiên 2 đại học quốc gia của Việt Nam có tên trong top 1000 các đại học hàng đầu thế giới.

Nguồn: Xem tại đây

Thông tin cập nhật:

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: