Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018: ĐHQGHN lần đầu tiên xét tuyển kết quả SAT

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N21702/Tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2018%3A-dHQGHN-lan-dau-tien-xet-tuyen-ket-qua-SAT.htm

Thông tin cập nhật:

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: