Thông tin tuyển sinh

TỔNG HỢP TÀI LIỆU ÔN THI TOÁN VÀ HÓA HỌC ĐẠI HỌC 2019

I. TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TOÁN

TUYỂN CHỌN CÂU HỎI CHINH PHỤC 6, 7, 8, 9 TRONG ĐỀ THI THPTQG

http://bit.ly/2KE7PqG

TUYỂN TẬP 524 CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO (CÓ ĐÁP ÁN) ĐƯỢC TRÍCH TỪ HƠN 300 ĐỀ THI THỬ TRÊN CẢ NƯỚC

http://bit.ly/2IhNdUG

BÍ MẬT CASIO GIẢI TOÁN, THẦY LẠI TIẾN MINH

http://bit.ly/2HfVcox

CHUYÊN ĐỀ LUỸ THỪA, MŨ LOGARIT, THẦY BÙI TRẦN DUY TUẤN

http://bit.ly/2K3hvvE

BỘ 230 ĐỀ THI THPT QG MÔN TOÁN KÈM LỜI GIẢI CHI TIẾT http://bit.ly/2qL74Ee

CHUYÊN ĐỀ 9+, CÁC BÀI TOÁN CỰC KHÓ OXYZ LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC TRƯỜNG CHUYÊN

http://bit.ly/2IEf3Ko

TRẮC NGHIỆM TỔNG ÔN THPTQG MÔN TOÁN, THẦY LỤC TRÍ TUYÊN

http://bit.ly/2HdMgwO

CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ THẦY BÙI TRẦN DUY TUẤN

http://bit.ly/2H0tp8o

EBOOK CHINH PHỤC ĐIỂM 8 9 10 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH, MẪN NGỌC QUANG

http://bit.ly/2E1kL6x

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC, NGUYỄN NGỌC DŨNG

http://bit.ly/2Ihwjpw

EBOOK CÔNG PHÁ KĨ THUẬT CASIO 10-11-12, LOVEBOOK

http://bit.ly/2FyRjqb

20 ĐỀ THI CÓ CẤU TRÚC KÈM ĐÁP ÁN CHI TIẾT

http://bit.ly/2p1Z0hd

PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH NÓN TRỤ CẦU, NGUYỄN VŨ MINH

http://bit.ly/2DUX3gZ

GIẢI NHANH NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG BẰNG MÁY TÍNH CASIO – HOÀNG VĂN BÌNH

http://bit.ly/2EQojKP

250 BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO ĐẠT 8 ĐIỂM TRỞ LÊN CỰC HAY, CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

http://bit.ly/2nTnmcz

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC OXYZ - HUỲNH VĂN LƯỢNG

http://bit.ly/2GGRNv2

KĨ THUẬT GIẢI NHANH DẠNG TOÁN TỔ HỢP-NEWTON(P1), NGUYỄN THẾ LỰC

http://bit.ly/2DTllDY

TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ TỰ HỌC TOÁN 12 TOÁN HỌC BTN

http://bit.ly/2DX4uA7

TÀI LIỆU LUYỆN ĐẠT ĐIỂM 8 - 9 - 10 MÔN TOÁN THPTQG

http://bit.ly/2DVLvH8

1190 CÂU HỎI HÀM SỐ LUỸ THỪA, MŨ, LOGARIT PHÂN LOẠI THEO MỨC ĐỘ, NGUYỄN ĐĂNG TUẤN

http://bit.ly/2mZxMXO

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU CÓ ĐÁP ÁN – NGUYỄN NGỌC DŨNG

http://bit.ly/2B72rrc

CÔNG THỨC GIẢI NHANH NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN, THẦY NGUYỄN TIẾN ĐẠT

http://bit.ly/2DpAAVP

PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TOÁN 12, PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN, NGUYỄN VŨ MINH

http://bit.ly/2D82qsU

TUYỂN TẬP CÂU HỎI PHÂN LOẠI MÔN TOÁN 12, NGUYỄN NGỌC DŨNG

http://bit.ly/2CWCUCC

CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC – BÙI TRẦN DUY TUẤN

http://bit.ly/2mmFImj

NGÂN HÀNG 453 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 CÓ ĐÁP ÁN

http://bit.ly/2qGK6RW

TỔNG HỢP CÔNG THỨC GIẢI TOÁN NHANH THẦY ĐOÀN TRÍ DŨNG

http://bit.ly/2FlXtdn

EBOOK HỌC TỐT MÔN TOÁN LỚP 12 HÌNH HỌC, CÔ NGUYỄN THỊ LANH

http://bit.ly/2Feg9Mj

TÀI LIỆU TỰ HỌC CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT – LÊ MINH CƯỜNG

http://bit.ly/2CWfGzR

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 GIẢI TÍCH, MALODA

http://bit.ly/2CWCzmG

EBOOK GIẢI TOÁN 12 NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – TRẦN ĐỨC HUYÊN

http://bit.ly/2miqTRV

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO TOÁN 12

http://bit.ly/2m44sPp

TỔNG HỢP CÁC DẠNG TOÁN LÃI SUẤT

http://bit.ly/2m4pEog

BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ - NGUYỄN BÁ THI

http://bit.ly/2kzES3W

EBOOK TÀI LIỆU CHUYÊN TOÁN – HÌNH HỌC 11, ĐOÀN QUỲNH

http://bit.ly/2kBZkVE

402 BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁN, QUÁCH VĂN CHƯƠNG

http://bit.ly/2BiHhuN

TUYỂN CHỌN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NGUYÊN HÀM CÓ ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

http://bit.ly/2iHDpIs

GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN VẬN DỤNG ĐIỂM 8, 9, 10 TRONG CÁC ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN

http://bit.ly/2jIKTuW

10 DẠNG TOÁN TÍCH PHÂN HAY GẶP TRONG CÁC KÌ THI ĐH-CĐ, THANH TÙNG

http://bit.ly/2AlHYCg

24 ĐỀ THI THỬ THPTQG TOÁN, LOVEBOOK

http://bit.ly/2At73cy

PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN, NGUYỄN VŨ MINH

http://bit.ly/2AtCoM3

TOÁN THỰC TẾ 12 CÓ GIẢI CHI TIẾT, LOVEBOOK

http://bit.ly/2AmYaD9

SỔ TAY HÌNH HỌC 10-11-12, NGUYỄN THANH TRIỀU

http://bit.ly/2zsMtLW 

25 ĐỀ ÔN LUYỆN KIẾN THỨC LỚP 12, ĐÁP ÁN CHI TIẾT, NGỌC HUYỀN LOVEBOOK

http://bit.ly/2A1RQib

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM THẦY NGUYỄN BÁ TUẤN

http://bit.ly/2AWhiWv

LUYỆN TỐC ĐỘ GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ, THẦY MẪN NGỌC QUANG

http://bit.ly/2iVekcC

EBOOK NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM 100% DẠNG BÀI, MŨ - LOGARIT, SỐ PHỨC, MEGABOOK

http://bit.ly/2igIo2U

EBOOK TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP VÀ VẬN DỤNG CAO TRONG BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM THỰC TẾ, TRẦN CÔNG DIỆU

http://bit.ly/2mr7OPN

EBOOK PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TÍCH PHÂN, LÊ HỒNG ĐỨC

http://bit.ly/2hkbxtg

PHÂN LOẠI DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH MŨ LOGA, NGUYỄN VŨ MINH

http://bit.ly/2zr36XE

NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ, THẦY LÊ ANH TUẤN HOCMAI

http://bit.ly/2hf1LfD

NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM 100% DẠNG BÀI, NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG, MEGABOOK

http://bit.ly/2itsVQ4

BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH HỌC - NGUYỄN BÁ HOÀNG

http://bit.ly/2yQpvh0

EBOOK GIẢI BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM KÌ THI THPT MÔN TOÁN, LÊ HỒNG ĐỨC

http://bit.ly/2gedp5Z

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM THỰC TẾ, HỨA LÂM PHONG

http://bit.ly/2g69MCR

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM NHANH ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN - KÌ THI THPT, LÊ HỒNG ĐỨC

http://bit.ly/2yQlrJN

SÁCH HÌNH KHÔNG GIAN TOÀN TẬP, THẦY HOÀNG HẢI

http://bit.ly/2kysqVq

TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HAY GIẢI TÍCH 12 - NGUYỄN QUANG HƯNG, NGUYỄN THÀNH TIẾN

http://bit.ly/2f56oro

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN GIẢI TÍCH 12 - HỒ SỸ TRƯỜNG

http://bit.ly/2f971wX

HÌNH KHÔNG GIAN THỂ TÍCH CHO HỌC SINH MẤT GỐC THẦY NGUYỄN TIẾN ĐẠT

http://bit.ly/2vCPhQ1

TỔ HỢP-XÁC SUẤT_ĐÔNG_NQA

http://bit.ly/2wMq3mx

TỔNG HỢP CÔNG THỨC TOÁN, THẦY HOÀNG HẢI

http://bit.ly/2xs6D36

 

II. TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN HÓA

 

TỔNG ÔN HÓA HỌC LỚP 12

http://bit.ly/2KfzKNx

BỘ ĐỀ TỔNG ÔN LÝ THUYẾT CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT, THẦY NGỌC ANH

http://bit.ly/2vprbNQ

TUYỂN TẬP 200 CÂU HỎI LÝ THUYẾT MÔN HOÁ THẦY LÊ PHẠM THÀNH FULL

http://bit.ly/2ye88aL

PHƯƠNG PHÁP LẤY 9, 10 HOÁ CẤP TỐC, THẦY LƯƠNG VĂN HUY

http://bit.ly/2Hm7Y11

EBOOK CÔNG PHÁ ĐỀ THI THPTQG HOÁ HỌC 2018, NGUYỄN ANH PHONG, LÊ KIỀU HƯNG

http://bit.ly/2HCDokB

400 CÂU LÝ THUYẾT KÈM ĐÁP ÁN, BOOKGOL

http://bit.ly/2H09Hsz

1950 CÂU HỎI MỆNH ĐỀ ĐÚNG SAI ÔN LÝ THUYẾT HOÁ THPT, THẦY CÁP XUÂN HUY

http://bit.ly/2qwQMyI

5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT, TRẦN PHƯƠNG DUY

http://bit.ly/2qhVDDB

HÓA 12 TỰ HỌC ÔN THI THPTQG

http://bit.ly/2GOdZ7c

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN HOÁ CHUYÊN ĐỀ HNO3, NGUYỄN CÔNG KIỆT

http://bit.ly/2FT9RlO

GIẢI HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ - KIM VĂN BÍNH

http://bit.ly/2BYwFRo

EBOOK KĨ THUẬT GIẢI NHANH CÁC DẠNG BÀI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG, VÔ CƠ - ĐỖ XUÂN HƯNG

http://bit.ly/2s4ihU4

50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 12 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

http://bit.ly/2ny7Rrf

PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA TỪ A-Z - TYHH

http://bit.ly/2GZ5Koj

CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 10 - TYHH

http://bit.ly/2DWRryG

EBOOK SƠ ĐỒ CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

http://bit.ly/2DqmFy7

BÀI TẬP TỔNG ÔN CẤP TỐC LÝ THUYẾT VÔ CƠ - HỮU CƠ 12 (KÈM ĐÁP ÁN), THẦY ANDY PHONG

http://bit.ly/2FEBk9k

EBOOK LÀM CHỦ MÔN HÓA TRONG 30 NGÀY - VÔ CƠ, LÊ ĐĂNG KHƯƠNG

http://bit.ly/2nyvPSq

PHÂN LOẠI CÁC BÀI TẬP HOÁ HỌC THEO TỪNG DẠNG

http://bit.ly/2nshYNy

SƠ ĐỒ CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

http://bit.ly/2DqmFy7

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC

http://bit.ly/2Dq7bx8

CHUYÊN ĐỀ DUNG DỊCH - SỰ ĐIỆN LY, NGUYỄN CÔNG VIÊN

http://bit.ly/2rmWarD

ÔN TẬP LÝ THUYẾT HÓA HỌC CẤP TỐC 19 NGÀY THẦY NGUYỄN ANH PHONG

http://bit.ly/2DjTc8I

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPTQG MÔN HOÁ PHẦN VÔ CƠ

http://bit.ly/2mxSdee

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA 10 - 11 - 12

http://bit.ly/2mCG9cr

EBOOK TƯ DUY ĐẢO CHIỀU HOÁ VÔ CƠ GIẢI BÀI TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ THẦY NGUYỄN ANH PHONG

http://bit.ly/2mwRKbY

EBOOK GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC 12, NGÔ THỊ DIỆU MINH

http://bit.ly/2CWzBii

EBOOK TƯ DUY ĐẢO CHIỀU HOÁ HỮU CƠ GIẢI BÀI TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ THẦY NGUYỄN ANH PHONG

http://bit.ly/2AMX0xc

385 CÂU HỎI VÀ ĐÁP VỀ HOÁ HỌC VỚI ĐỜI SỐNG

http://bit.ly/2EqwE6p

BỘ TÀI LIỆU NHẬN BIẾT THUỐC THỬ HÓA HỮU CƠ _ VÔ CƠ

http://bit.ly/2qNtOX8

200 CÂU HỎI LÝ THUYẾT HOÁ VÔ CƠ TRỌNG TÂM ÔN THI

http://bit.ly/2D5QfJC

EBOOK CHINH PHỤC BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ PHÂN LOẠI ĐIỂM 9,10-QUYỂN 1, LÂM MẠNH CƯỜNG

http://bit.ly/2Bu9iiH

TỔNG ÔN HÓA 12 - TYHH - AD THÀNH

http://bit.ly/2AuopsB

TỔNG HỢP KIẾN THỨC NHẬN BIẾT HOÁ HỌC 12

http://bit.ly/2BVVzOa

CÔNG THỨC GIẢI NHANH HOÁ HỌC HAY - TYHH

http://bit.ly/2AFmFK5

BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ 12 - FULL - GIẢI CHI TIẾT

http://bit.ly/2AsqS3w

GIẢI BÀI TẬP HOÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ THẦY NGỌC ANH HOCMAI

http://bit.ly/2zsQHz6

LÝ THUYẾT CƠ BẢN HÓA HỌC - LỚP 12, NGUYỄN THANH DƯƠNG TÙNG

http://bit.ly/2hVhHQy

LÝ THUYẾT NỀN TẢNG CHO HỌC SINH ÔN THI ĐH, NGUYỄN NGỌC ANH

http://bit.ly/2AeuPbS

LÝ THUYẾT HÓA VÔ CƠ VÀ ĐÁP ÁN_TYHH

http://bit.ly/2zGX99L

CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN PHÂN HỖN HỢP CÓ LIÊN QUAN MỐC TIME, NGUYỄN NGỌC HIẾU

http://bit.ly/2zvFga1

EBOOK 22 PHƯƠNG PHÁP & KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC TẬP 2, NGUYỄN MINH TUẤN

http://bit.ly/2zZXLr3

TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ - ÔN THI ĐẠI HỌC, LƯƠNG VĂN HUY

http://bit.ly/2ihQiZU

CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI, THẦY DƯƠNG TIẾN TÀI

http://bit.ly/2hpwOVM

BỘ BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT HOÁ LỚP 12

http://bit.ly/2zeVI1x

EBOOK LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC 12, CÙ THANH TOÀN

http://bit.ly/2j4b0zz 

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHỌN LỌC CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN LI, NGUYỄN CÔNG KIỆT

http://bit.ly/2zfSZor

CẨM NANG GIẢI NHANH BÀI TẬP BẰNG CÔNG THỨC - HÓA HỮU CƠ, THS CAO THIÊN AN

http://bit.ly/2zgYUJK

LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ CẦN NHỚ

http://bit.ly/2z6jGtm

CHUYÊN ĐỀ PEPTIT HAY VÀ KHÓ (THẦY XMAN)

http://bit.ly/2iREe4O

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA VÀ 25 ĐỀ THI THỬ

http://bit.ly/2iAHNfy

TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG HOÁ 2018, THS. CAO MẠNH HÙNG

http://bit.ly/2gBYG5c

GIẢI HOÁ BẰNG ĐỒ THỊ FULL, THẦY LƯƠNG VĂN HUY

http://bit.ly/2xntKfS

1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC THPT 10 11 12 CÓ ĐÁP ÁN

http://bit.ly/2laYuyP

EBOOK TIẾP CẬN 23 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HIỆN ĐẠI MÔN HÓA HỌC, TRẦN VĂN THANH

http://bit.ly/2yyNKjb

TUYỂN TẬP HOÁ HỌC, BOXMATH

http://bit.ly/2zrTOah

EBOOK 100% TRỌNG TÂM ÔN KIẾN THỨC - LUYỆN KỸ NĂNG HÓA HỌC 12, MEGABOOK

http://bit.ly/2wubTTd

MEGABOOK HỆ THỐNG KIẾN THỨC MÔN HÓA 12

http://bit.ly/2vVMl5R

TỔNG HỢP PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC 12

http://bit.ly/2wL8nZf

EBOOK TẤT TẦN TẬT LÝ THUYẾT HÓA HỌC 12 THẦY LÊ ĐĂNG KHƯƠNG, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

http://bit.ly/2wzVWil

Thông tin cập nhật:

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: