Thông tin tuyển sinh

TỔNG HỢP TÀI LIỆU ÔN THI SỬ, ĐỊA VÀ GDCD ĐẠI HỌC 2018

I. TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN SỬ

HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI THPTQG 2017-2018 LỊCH SỬ (PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI), NGUYỄN TRƯỜNG THÁI

http://bit.ly/2kDjTko

BỘ 20 ĐỀ THI THỬ THPTQG LỊCH SỬ 2017 CÓ ĐÁP ÁN

http://bit.ly/2j1txJa

FULL ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ LỚP 12, PGS.TS VŨ QUANG HIỂN

http://bit.ly/2yiH60o

TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ 12 THEO TỪNG BÀI, CÓ ĐÁP ÁN

http://bit.ly/2zckH2u

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ VIỆT NAM 1919-2000, CHÂU TIẾN LỘC

http://bit.ly/2xDGjVd

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 2018 PHẦN 11, 12

http://bit.ly/2wkTyJz

(SỬ) BỘ ĐỀ ÔN THI TRẮC NGHIỆM 2017 CÓ ĐÁP ÁN, THẦY HÀ THÁI SƠN St

http://bit.ly/2qM6Orh

TỔNG HỢP TÀI LIỆU ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12

http://bit.ly/2kZtXnl

TÀI LIỆU SƯU TẦM LINH TINH VĂN SỬ ĐỊA GDCD - THI DHQG

http://bit.ly/2gRVHos

BDHSG SỬ 12

http://bit.ly/1QR3qy9

Phân Loại Và Hướng Dẫn Giải Đề Thi ĐHCĐ Môn Lịch Sử (NXB Giáo Dục 2015) - Trần Công Phấn.pdf

http://bit.ly/1PM0uAY

 

II. TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN ĐỊA

TRẮC NGHIỆM KỸ NĂNG BẢNG SỐ LIỆU, BIỂU ĐỒ ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN ĐỊA LÍ

http://bit.ly/2GhEdkE

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ BẢN ĐỊA LÍ 12

http://bit.ly/2CM1Aku

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI THPTQG ĐỊA LÍ 2018, NGUYỄN TRƯỜNG THÁI

http://bit.ly/2CKyAcZ

BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 ĐỊA LÝ CÓ ĐÁP ÁN

http://bit.ly/2yhu7Z5

TỔNG HỢP KIẾN THỨC ĐỊA LÝ 11 CẢ NĂM

http://bit.ly/2kaeo9a

EBOOK LÀM CHỦ MÔN ĐỊA TRONG 30 NGÀY, VŨ QUỐC LỊCH

http://bit.ly/2yaPNcD

TRẮC NGHIỆM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ÔN THI THPT QG NĂM 2017 MÔN ĐỊA LÝ, NGUYỄN TRƯỜNG THÁI

http://bit.ly/2plPRkZ

(ĐỊA) HD ÔN TẬP KÌ THI THPT QG 2014-2015, THPT DI LINH

http://bit.ly/2pTFgwu

TỔNG HỢP TẤT CẢ TÀI LIỆU ĐỊA LÍ 12

http://bit.ly/2lc7TBa

1000 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 12, BÙI THỊ XUÂN ĐÀO - Google Drive

http://bit.ly/2lDuec0

BỘ ĐỀ ÔN TẬP LỊCH SỬ ĐỊA LÝ HK1 LỚP 12

http://bit.ly/2gRDo6e

TÀI LIỆU SƯU TẦM LINH TINH VĂN SỬ ĐỊA GDCD - THI DHQG

http://bit.ly/2gRVHos

PP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐỊA LÍ - 3 TẬP

http://bit.ly/1NQ3aS9

Phân Loại Và Hướng Dẫn Giải Đề Thi ĐHCĐ Môn Địa Lý (NXB Giáo Dục 2015) - Đỗ Thị Hoài.pdf

http://bit.ly/1A5ubuZ

III . TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN GDCD

TỔNG HỢP TẤT CẢ TÀI LIỆU GDCD 12

http://bit.ly/2lHPTlv

SÁCH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GDCD 12-TRẦN VĂN THẮNG

http://bit.ly/2mHAvUz

(MEGABOOK) MEGA LUYỆN GIẢI ĐỀ TỔ HỢP KHXH SỬ ĐỊA GDCD

http://bit.ly/2jqSc8q

TÀI LIỆU SƯU TẦM LINH TINH VĂN SỬ ĐỊA GDCD - THI DHQG

http://bit.ly/2gRVHos

 

Thông tin cập nhật:

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: