Thông tin tuyển sinh

Thông báo về lịch học bổ sung, chuyển đổi kiến thức chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị Tài chính (MFM)

Thông báo số 871/TB - KQT ngày 13/12/2017 của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN về việc đăng ký học bổ sung, chuyển đổi kiến thức chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị Tài chính (MFM) năm 2018. Để chuẩn bị cho xét tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị Tài chính (MFM) , Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tổ chức đăng ký học các lớp bổ sung kiến thức cụ thể như sau: 

1. Thời gian học bổ sung kiến thức: 15/12/2017—15/4/2018

2. Hồ sơ bổ sung kiến thức

- Đơn xin học bổ sung kiến thức (theo mẫu đính kèm);

- Bằng tốt nghiệp đại học (bản scan);

- Bảng điểm đại học toàn khóa (bản scan).

Ứng viên nộp hồ sơ bổ sung kiến thức bản mềm tới địa chỉ:  tuyensinh@khoaquocte.vn

Hồ sơ đăng ký học bổ sung, chuyển đổi kiến thức bản cứng hoàn thiện khi bắt đầu đi học.

3. Danh mục học phần bổ sung kiến thức:

3.1. Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp: ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, và nhóm ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Tài chính - Ngân hàng cần học bổ sung các học phần tương ứng từng chuyên ngành như dưới đây.

  + Ứng viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh chỉ được dự tuyển sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 02 học phần (06 tín chỉ):

STT

Học phần

Số tín chỉ

1

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

2

Tài chính doanh nghiệp

3

 

Tổng cộng

6

 

   + Ứng viên tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc nhóm ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Tài chính - Ngân hàng chỉ được dự tuyển sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 02 học phần (06 tín chỉ):

STT

Học phần

Số tín chỉ

1

Quản trị học

3

2

Nguyên lí marketing

3

 

Tổng cộng

6

 

3.2. Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần chỉ được dự tuyển sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 04 học phần (12 tín chỉ):

STT

Học phần

Số tín chỉ

     

1

Nguyên lí Marketing

3

2

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

3

Quản trị học

3

4

Tài chính doanh nghiệp

3

 

Tổng cộng

12

 

3.3. Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác chỉ được dự tuyển sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 07 học phần (21 tín chỉ):

STT

Học phần

Số tín chỉ

     

1

Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

3

2

Quản trị học

3

3

Tài chính doanh nghiệp

3

4

Kinh tế vi mô

3

5

Nguyên lí kế toán

3

6

Nguyên lí marketing

3

7

Kinh tế vĩ mô

3

 

Tổng cộng

21

 

Thông báo về lịch học bổ sung, chuyển đổi kiến thức chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị Tài chính (MFM)

Mọi ý kiến thắc mắc về chương trình học, cách đăng ký học, vui lòng liên hệ :

1. Văn phòng tuyển sinh: Khoa Quốc tế - ĐHQGHN, Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT (024) 3754 8065; Fax: (04) 3754 9014

2. Phòng Công tác học sinh sinh viên - Khoa Quốc tế - ĐHQGHN: Phòng 306, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Hà Nội.       

ĐT: (024) 3555 3555 / Hotline: 0932 32 32 52

Website:          www.is.vnu.edu.vn, www.khoaquocte.vn;

 Email:             tuyensinh@khoaquocte.vn

Thông tin cập nhật:

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: