Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (MFM) (Đợt 1 –2018)

Thông báo số 66/TB - KQT ngày 13/12/2017 của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN về việc tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị Tài chính (MFM) đợt 1 năm 2018, cụ thể như sau: 

Lịch học bổ sung kiến thức học viên xem TẠI ĐÂY

 

Thông tin cập nhật:

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: