Thông tin tuyển sinh

Nội dung sự kiện TVTS tại Bắc Ninh

Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2019 tại  Bắc Ninh sẽ được tổ chức vào 7h30 Chủ nhật, ngày 03/3/2019 tại trường Trung học Phổ thông Chuyên Bắc Ninh (số 4 đường Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc – Thành phố Bắc Ninh) với sự tham gia của Khoa Quốc tế, các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nội dung ngày hội:

  • Cung cấp thông tin về nghề nghiệp và Tuyển sinh năm 2019
  • Tư vấn, hướng nghiệp và thông tin về nhu cầu ngành nghề đào tạo
  • Tọa đàm trao đổi về công tác tuyển sinh hướng nghiệp giữa các nhà quản lý, các trường , cao đẳng và học sinh, phụ huynh
  • Giới thiệu phương thức tuyển sinh năm 2019 của Khoa Quốc tế và các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội tại gian tư vấn
  • Nhận tài liệu hướng dẫn tuyển sinh năm 2019 và những phần quà thiết thực từ Khoa Quốc tế - ĐHQGHN: bút, móc khóa, sổ tay,….

Thông tin cập nhật:

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: