Thông tin tuyển sinh

LIVESTREAM: HỌC THỬ " MÔN KIỂM TOÁN CÙNG KHOA QUỐC TẾ - ĐHQGHN" TIẾT HỌC: “NGHỀ KIỂM TOÁN THÚ VỊ HƠN BẠN NGHĨ"

 

Giảng viên: Thầy Ngô Trí Trung, Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lý, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

♻ Bạn nghĩ nghề Kiểm toán khô khan không thích hợp với người trẻ?
♻ Nghề Kiểm toán chỉ ngồi một chỗ với một đống dữ liệu?

Hãy cùng tham dự một lớp học “Nghề Kiểm toán thú vị hơn bạn nghĩ" cùng thầy Ngô Trí Trung để:

  • Xóa bỏ định kiến sai lầm về nghề kiểm toán
  • Thấu hiểu: nghề này dành cho ai?
  •  Trải nghiệm giờ học Kiểm toán chỉ có tại VNUIS

----------------------------------------------------------------------------------
➤➤➤ THÔNG TIN SỰ KIỆN
Thời gian: 20:00 ngày thứ 4 ngày 10/7/2019

Địa điểm: PHÁT TRỰC TIẾP TRÊN FACEBOOK KHOA QUỐC TẾ: https://www.facebook.com/khoaquocte

 

Thông tin cập nhật:

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: