Thông tin tuyển sinh

Điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo tại Khoa Quốc tế cao nhất là 26,25 điểm

Thống kê sơ bộ sau hai đợt nhập học trong tháng 8/2017 các ngành đào tạo đại học chính quy do ĐHQGHN cấp bằng tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN cho thấy, điểm trúng tuyển cao nhất mà thí sinh đạt được là 26.25 điểm. 

1 - TT Placement Test.jpg

Hai thí sinh đạt điểm này đã trúng tuyển, nhập học vào ngành Kinh doanh quốc tế và ngành Kế toán, phân tích, kiểm toán. 26.25 cũng là mức điểm trúng tuyển cao nhất vào các ngành đào tạo chính quy do ĐHQGHN cấp bằng đạt được tại Khoa Quốc tế trong 4 năm gần đây.

1 - TT AC.jpg

Năm 2017, điểm trung bình trúng tuyển đối với các ngành Kinh doanh quốc tế, Kế toán, phân tích, kiểm toán và Hệ thống thông tin quản lý lần lượt là 21.6, 20.6 và 20.5 trong đợt 1. Trong đợt xét tuyển bổ sung, điểm trúng tuyển trung bình ngành Kế toán, phân tích, kiểm toán và ngành Hệ thống thông tin quản lý tăng lên 21.8 và 21.3 điểm.

1 - TT IB.jpg

Nhìn chung, khoảng điểm trung bình trúng tuyển và điểm trúng tuyển cao nhất vào các ngành đào tạo đại học chính quy do ĐHQGHN cấp bằng tại Khoa đều tăng khoảng 2 điểm sau 4 năm gần đây, dù có giảm nhẹ vào năm 2016.

1 - TT MIS.jpg

Các thí sinh đạt điểm thi THPTQG từ 24 điểm trở lên có cơ hội nhận học bổng dài hạn giá trị cao từ Quỹ học bổng tổng trị giá 4,4 tỷ đồng/năm học của Khoa Quốc tế, áp dụng trong toàn bộ thời gian học tập tại Khoa. Xem thông tin chi tiết về học bổng tại ĐÂY

Xem giới thiệu ngành đào tạo đại học chính quy của Khoa Quốc tế tại ĐÂY. 

Thông tin cập nhật:

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: