Thông tin tuyển sinh

Đáp án tổ hợp môn Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT Quốc Gia 2019 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức các môn thi trong tổ hợp môn Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT quốc gia 2019 trên trang điện tử. Khoa Quốc tế đã cập nhật đầy đủ đáp án của tất cả các mã đề thi để quý phụ huynh và thí sinh theo dõi.

Dự kiến ngày 14/07, các tỉnh và thành phố trên toàn quốc sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia 2019. Khoa Quốc tế sẽ cập nhật điểm thi THPT và điểm chuẩn Đại học trong thời gian sớm nhất.

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC

 

Đáp án môn Vật lý THPT Quốc gia 2019 chính thức từ Bộ GD&ĐT tất cả các mã đề

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia 2019 chính thức từ Bộ GD&ĐT tất cả các mã đề

Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2019 chính thức từ Bộ GD&ĐT tất cả các mã đề

Thông tin cập nhật:

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: