Thông tin tuyển sinh

Đào tạo sau đại học

 

        vnu                                                                                                                                                                                    

Quản trị kinh doanh (EMBA)

Quản lí thông tin (MIM)

 

Quản trị kinh doanh (MBA)

Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm (Đông Nam Á) (FBA)   

Nghiên cứu và tác nghiệp Marketing                                   

 

Quản trị tài chính (MFM)

 

Quỹ học bổng hơn

4,4

tỉ đồng/năm học

870

là số suất học bổng các loại Khoa Quốc tế đã cấp giai đoạn 2010-2015

10-300 triệu
đồng

là giá trị của loại học bổng dài hạn

5-20 triệu
đồng

là giá trị của loại học bổng ngắn hạn

6.815-13.630 USD
/suất

là học bổng của Trường ĐH Keuka, Hoa Kỳ cho 100% học phí của học kì đầu tiên và 50% học phí của học kì tiếp theo

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: